Projekty Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

logo UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa.
Nazwa inwestycji: WND-RPLD.03.02.00-00-209/11
„Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności firmy
Z.P.H.U. MATUSIAK poprzez optymalizację procesu
produkcyjnego”
Kwota dofinansowania z EFRR: 1 499 865,60 PLN
Całkowita wartość projektu: 2 766 147,00 PLN
Nazwa beneficjenta: Z.P.H.U. MATUSIAK Henryk Matusiak

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 27 marca 2012 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie w ramach III Osi priorytetowej „Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość”, Działania III.2 „Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw”.

Projekt pt. „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności firmy Z.P.H.U. MATUSIAK poprzez optymalizację procesu produkcyjnego”, polegający na zakupie:

  • specjalistycznej piły dwugłowicowej z komputerem do cięcia elementów z aluminium
  • specjalistycznego centrum obróbczego profili aluminiowych i stalowych
  • specjalistycznego oprogramowania do projektowania stolarki otworowej i fasad z aluminium oraz do numerycznego sterowania maszynami do produkcji
  • specjalistyczne urządzenia malarni proszkowej dla elementów stalowych i aluminiowych.

Celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy Z.P.H.U. MATUSIAK.

MATUSIAK poprzez unowocześnienie istniejącego parku maszynowego. Jakość oferowanych produktów ulegnie znaczącemu wzrostowi. Ponadto firma wprowadzi nową usługę w postaci malowania profili okiennych, drzwiowych oraz innych elementów z aluminium i stali.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

logo UE


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa

Nazwa inwestycji: WND-RPLD.03.06.00-00-667/11
„Poszerzenie oferty produkcyjnej o panele kompozytowe
i usługi obróbki materiału, drogą do dynamicznego rozwoju
firmy Z.P.H.U. MATUSIAK”

Kwota dofinansowania z EFRR: 295 820,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 520 167,00 PLN
Nazwa beneficjenta: Z.P.H.U. MATUSIAK Henryk Matusiak

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 4 kwietnia 2012 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie w ramach III Osi priorytetowej „Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość”, Działania III.2 „Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw”.

Realizacja projektu pt. „Poszerzenie oferty produkcyjnej o panele kompozytowe i usługi obróbki materiału, drogą do dynamicznego rozwoju firmy Z.P.H.U. MATUSIAK” pozwoli na zakup:

  • Podnośnika teleskopowego z koszem
  • Specjalistycznej frezarki CNC
  • Piły pionowej do formatowania,

a tym samym poszerzenie oferty produkcyjnej firmy o okładziny elewacyjne z paneli kompozytowych oraz usługi obróbki różnego rodzaju płaszczyzn.